Equipacio oficial

El responsable del procés és en Manel Navarro (mnavarro@vdmbasquet.cat).
Per fer la demanda de noves equipacions podeu adreçar a ell.

TOTES LES COMANDES S’ABONEN I RETIRAN EN LA SECRETÀRIA DEL CLUB.

IVA inclòs