Dijous, Pista Esquerra

Lliure disposició de l’ajuntament
-

Pre Mini Masculí
-

Mini Masculí Negre
-

Cadet Femení
-

Sènior Masculí
-

Sènior Femení
-