El passat 14 de setembre es va realitzar l’assemblea general ordinària on es van tractar el següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea general anterior
 2. Memòria d’activitats de la temporada 2017-18
 3. Aprovació de l’exercici econòmic de la temporada 2016–2017
 4. Aprovació del pressupost de la temporada 2018-19
 5. Aprovació quotes 2018-2019
 6. Altres informacions
  6.1. Presentació de la nova imatge
  6.2. Presentació nova Bòbila
  6.3. Presentació del nou president
  6.4. Altres punts d’interès
 1. Precs i preguntes