Qui som

La nostra organització: Assemblea de Socis/as, Junta Directiva (dividida en comissions) President i Direcció Tècnica/Esportiva.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del Club. Està formada per tots els socis i sòcies i li corresponen les decisions fonamentals d’aprovació de pressupostos, elecció de President i Junta i, en general, totes les tasques de supervisió i control de les activitats del Club.

La Junta és l’òrgan col·legiat de gestió del club que executa els acords de l’Assemblea i es responsabilitza de la presa de decisions per al correcte funcionament de les activitats i les competicions.

Les Comissions són les encarregades de Gestionar el dia a dia de les seves competències i poden ser creades, eliminades o modificades d’acord a les necessitats que la junta consideri oportuna.

El President és el màxim representant del Club. Com a òrgan executiu, convoca les reunions de l’Assemblea, coordina els treballs de la Junta Directiva i ostenta la representació legal i actua com a portaveu del Club.

La Direcció Tècnica/Esportiva conformen el nivell operatiu de gestió esportiva del club i les seves competències afecten tant a l’organització i composició dels equips de totes les seccions com a la selecció i direcció del treball dels entrenadors i preparadors físics, la planificació de la temporada, etc…
(Les funcions, nombre i característiques poden variar segons les necessitats organitzatives de cada temporada i la seva composició i nomenament depenen de la Junta.)

El Reglament de Convivència (també cridat de Règim Interior) desenvolupa tots els aspectes d’organització del Club que no estan contemplat en els Estatuts.

220 Jugadors

en totes les categories

30 Entrenadors
12 membres
+de 250 persones

que donem el millor pel nostre club, l’esport i la ciutat.